Something went wrong building the list overview: System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\WebApplications\CreatrOOFoto\LogFiles\ListDetailRendering.log' because it is being used by another process. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append, Boolean checkHost) at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append) at System.IO.File.AppendText(String path) at CreatrSiteLibrary.Pixeo.Common.GlobalFunctions.WriteToLog(String strLogfile, String strText, Boolean doLogging) at CreatrSiteLibrary.CreatrSite.Helpers.SerializationHelper.SerializeDataTableToString(DataTable data) at CreatrSiteLibrary.CreatrSite.Structure.CellTypes.List.Render(HtmlTextWriter writer)

Trouwfoto's

Onvergetelijke herinneringen aan een unieke dag

Terwijl de herinneringen aan die mooie dag met de jaren onvermijdelijk wat vervagen, blijven de trouwfoto's van huwelijksfotograaf Kris voor altijd haarscherp. Een prachtig album met een volledig dagverslag, een groot canvas, een bedankkaartje voor de aanwezigen, een fotobox met een mooie selectie van trouwfoto's,… De mogelijkheden om onze trouwfoto's af te werken, zijn vrijwel eindeloos. Fotograaf Kris laat niets aan het toeval over om de mooiste momenten van jouw trouwdag prachtig in beeld te brengen.

Bekijk enkele van onze trouwfoto's...

Something went wrong building the list overview: System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\WebApplications\CreatrOOFoto\LogFiles\ListDetailRendering.log' because it is being used by another process. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append, Boolean checkHost) at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append) at System.IO.File.AppendText(String path) at CreatrSiteLibrary.Pixeo.Common.GlobalFunctions.WriteToLog(String strLogfile, String strText, Boolean doLogging) at CreatrSiteLibrary.CreatrSite.Helpers.SerializationHelper.SerializeDataTableToString(DataTable data) at CreatrSiteLibrary.CreatrSite.Structure.CellTypes.List.Render(HtmlTextWriter writer)
  1. Uitgebreide voorbespreking

    Als huwelijksfotograaf wil Kris tot in de kleinste details jullie verwachtingen kennen. Daarom komen we eerst samen voor een uitgebreide bespreking van jullie verwachtingen. Welke fotostijl verwachten jullie? Hoe moeten de foto's worden afgewerkt? Waar komt er een grote foto in jullie huis te hangen? Willen jullie op een bijzondere locatie foto's nemen op de grote dag zelf?

    Daarnaast bespreken we gedetailleerd het volledige dagverloop vanaf het prille begin thuis tot en met het avondfeest. Trouwfotograaf Kris wil alles weten, inclusief de voorziene timing.

  2. Voorbereidingen

    Enkele dagen voor het huwelijk gaat trouwfotograaf Kris alleen op pad. Hij bezoekt daarbij alle locaties en controleert nauwgezet of hij overal tijdig geraakt.

  3. De dag zelf…

    Jullie moeten één ding doen: volop genieten. Huwelijksfotograaf Kris zorgt op elke locatie voor de perfecte trouwfoto's vanuit de beste perspectieven.

    Indien gewenst organiseren we op de dag zelf op een nabijgelegen mooie locatie nog een fotoshoot. Deze fotoshoot kan ook op een ander moment plaatsvinden, zodat jullie een vrije keuze hebben qua locatie.

  4. De perfecte afwerking

    Terwijl jullie genieten van jullie wittebroodsweken gaat fotograaf Kris aan de slag voor een eerste voorselectie. Tijdens een viewing op afspraak bekijken we deze foto's en maken we de definitieve selectie. Hiermee gaan we aan de slag voor de verdere afwerking in de vorm van een album, een fotobox, een groot canvas,… Alles is mogelijk!

  5. Wat is de prijs van trouwfoto's?

    Voor trouwfoto's maakt Kris graag een offerte op maat. Tijdens de eerste vrijblijvende bespreking luistert Kris naar jullie verwachtingen, zodat hij de opdracht goed kan inschatten. Op basis hiervan werkt hij een prijsvoorstel uit.

    Klikt het én willen jullie verder? Prima, dan boeken we de opdracht in.